Mallorcas historia

Mallorcas historia

Mallorcas dokumenterade historia börjar med Stenslungarna. De var erkända som mycket skickliga jägare och kunde med sin stenslunga träffa prick på stora avstånd. Enligt lokala historier påstås det att mödrarna hängde upp matpaket i träden och barnen fick använda sina...